Crystal Bohemia

Nositel mnohaleté tradice českého sklářství, největší výrobce olovnatého křišťálu v České republice a jeden z největších výrobců olovnatého křišťálu na světě. Všemi těmito tituly se honosí česká značka Crystal BOHEMIA, jejíž výrobky poznáte podle propracovaného vzhledu, vysoké kvality skla a oválné, modro-zlaté ochranné známky BOHEMIA, která symbolizuje tradici a kvalitní práci českých sklářů.

cb_karafa_ii_500x330

 

Historie Crystal BOHEMIA

Počátky českého sklářství sahají do doby středověku, kdy se na území dnešních Čech začaly objevovat první sklářské dílny. Region měl pro rozvoj sklářského řemesla ty nejlepší předpoklady, protože zde byla jak bohatá naleziště nejdůležitějšího materiálu na výrobu skla – křemene, tak dostatek dřeva, které se využívalo při tavení skla.

Ve 14. a 15. století došlo k významnému rozmachu sklářské techniky. Díky své kvalitě a vzhledu se o českém skle začalo pochvalně mluvit i v okolních státech. V 17. století se český křišťál stal mezinárodně uznávaným díky své čistotě, lesku a schopnosti lomu světla, čímž se odlišoval od jiných druhů skla.

Ve druhé polovině 19. století založili bratři Gerhardtové sklářskou huť v Poděbradech. Jednalo se o první sklárnu ve středních Čechách. Jelikož se však nacházela v oblasti chudé na nerostné suroviny i pracovní sílu, soustředila se zprvu na méně kvalitní draselné sklo, ze kterého se vyráběly lampy či lahve. V letech 1886–1893 dokonce byly sklárny nuceny z ekonomických důvodů výrobu zcela zastavit.  

V roce 1893 odkoupil chátrající sklárny podnikatel Josef Inwald, který obnovil činnost skláren a investoval do jejich modernizace. Pod jeho taktovkou firma zažívala nebývalé období prosperity, dokonce začala vyrábět žárovky.

V době 1. světové války sice musela být výroba omezena, ale o to větší rozmach čekal sklárny po roce 1920, kdy se jejich hlavním výrobním artiklem stal olovnatý křišťál, který závod proslavil mezinárodně. Uznání si získalo zejména broušené a lisované sklo. Sklárnám se dařilo až do vypuknutí velké hospodářské krize v roce 1927, kdy závod zbankrotoval. Před zbouráním ho zachránil nový ředitel Leo Moser.

Na výrobě se neblaze podepsala také druhá světová válka, kdy se podnik nacházel pod německou správou a byl zasvěcen válečné výrobě. Po válce byl závod znárodněn a značně zmodernizován. Sklárny postupně začaly přecházet z výroby 18% olovnatého křišťálu na ušlechtilejší 24% olovnatý křišťál, který se vyrábí dodnes. V roce 1965 byli všichni výrobci olovnatého křišťálu v Čechách a na Moravě sloučeni do podniku Sklárny Bohemia Poděbrady.

S rozpadem Československa byly sklárny privatizovány a v roce 1999 se staly součástí skupiny BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s., která sdružovala hned několik významných českých skláren. Poté, co tento podnik roku 2009 zkrachoval, koupila poděbradskou sklárnu akciová společnost Crystal BOHEMIA. Ta přidala roku 2020 k poděbradským sklárnám ještě sklárny ve Světlé nad Sázavou.

 znamka-bohemia

 

Výroba a technologie

Crystal BOHEMIA kombinuje tradiční řemeslné postupymoderními technologiemi a spolupracuje s předními světovými designéry. Specializuje se na výrobu 24% olovnatého křišťálu a bezolovnatého křišťálu zvaného krystalín.

Olovnatý křišťál oslní svým vysokým leskem, čistotou a schopností rozložit světelné paprsky na celé barevné spektrum. Sklo se vyrábí ze sklářského křemičitého písku, který pochází z ložiska u Jičína. Sklo se pak foukáním či lisováním tvaruje ve formách při teplotě dosahující 800 °C. Po vychlazení se z výrobků odříznou nepotřebné části a ostré či nerovné hrany se upraví broušením.

Krystalín na rozdíl od olovnatého křišťálu neobsahuje žádné sloučeniny těžkých kovů. Aby bylo sklo pevné, přidává se do něj příměs titanu. Proto jsou výrobky z tohoto druhu skla odolné proti mechanickému poškození a na kvalitě a průhlednosti skla se nijak nepodepíše ani jeho častý pobyt v myčce na nádobí.

glassblower-polishing-grinding-glassware_267x400

Zdroj: Freepik

 

Produkty

Crystal BOHEMIA nabízí širokou škálu produktů, které se vyznačují nejen svou vysokou kvalitou, ale také uměleckým zpracováním. Ochranná známka BOHEMIA tak zdobí například elegantní sklenice na víno, sekt či destiláty, luxusní karafy na alkoholické nápoje, mísy, dózy, lustry, vázy, figurky, různé dekorační objekty, svícny či dokonce trofeje a medaile. Až 90 % produkce skláren míří do zahraničí, a to do celého světa. K největším odbytištím českého křišťálu patří země, ve kterých je vysoká poptávka po luxusním zboží, tedy státy západní Evropy, USA, Kanada, Japonsko, Jižní Korea a bohaté země Středního východu.

Na výrobky Crystal BOHEMIA často narazíte v interiérech prestižních hotelů a restaurací po celém světě. Produkty této značky také slouží jako oficiální dary na nejvyšší úrovni.

cb_karafa_484x400_400x331  cb_svicen_500x325  cb_talir_270x400