Reklamace zboží - poškození při přepravě

GARANCE ODESLÁNÍ NEPOŠKOZENÉHO A ŘÁDNĚ ZABALENÉHO ZBOŽÍ

Garantujeme odeslání řádně zabaleného zboží ve 100 % stavu. Při balení objednávky kontrolujeme jednotlivé kusy, abychom vyloučili riziko odeslání poškozeného zboží nebo zboží s vadami. Veškeré zboží od nás odchází v přepravní krabici, která je z pevné pětivrstvé lepenky. Jednotlivé položky balíme do papíru, bublinkové folie a kartonové střiže. Dbáme na řádné probalení vícekusových zásilek. 
Ve výjimečných případech může i tak dojít k poškození zboží při přepravě. Množství poškozených zásilek se pohybují na úrovni do 1 % z celkového objemu přepravy. 

PŘI PŘEVZETÍ MÁ ZÁSILKA POŠKOZENOU PŘEPRAVNÍ KRABICI

Zásilku převezměte a zkontrolujte bezodkladně po převzetí. V případě poškozeného obsahu reklamace přepravy vyřizujeme obratem. Upozorňujeme, že řidič nemá povinnost čekat na rozbalení zásilky a pokud už je zásilka jednou předaná nemůže ji vzít zpět do přepravy.
Můžete se rozhodnout zásilku nepřevzít, ale v tom případě je nutné zaznamenat vaši výhradu do předávacího protokolu přepravce.

LHŮTA PRO KONTROLU OBSAHU ZÁSILKY

Lhůta pro kontrolu a uplatnění reklamace přepravy je 2 pracovní dny od převzetí zásilky. Po uplynutí této lhůty nebudeme reklamace přepravy akceptovat. 

POŠKOZENÉ ZBOŽÍ V ZÁSILCE - JAK POSTUPOVAT

Zásilku je nutné nafotit, abychom přepravci doložili řádné zabalení zboží. 

Seznam fotek pro uplatnění reklamace

- vnější přepravní krabici s přepravními štítky, nejlépe ze dvou stran
- detail adresního štítku
- v případě poškození přepravní krabice, detail poškození
- balení uvnitř krabice - kartonová stříž, bublinková folie, papír apod. 
- umístění poškozeného zboží v přepravní krabici
- zabalení poškozených kusů
- poškozené kusy 

Velikost fotek by neměla přesáhnout objem 100 kB na jednu fotku.  

Fotky nám pošlete s číslem objednávky a seznamem poškozeného zboží do 2 pracovních dnů na email reklamace@sklenenyshop.cz. Po potvrzení přijetí reklamace z naší strany můžete balení zásilky i rozbité zboží zlikvidovat.
Náhradní zboží odesíláme nejpozději následující den od potvrzení přijetí reklamace přepravy. V případě pískovaného zboží do 2 dnů od přijetí reklamace. 

KONTAKT NA REKLAMACI PŘEPRAVY

E-mail: reklamace@sklenenyshop.cz
Tel: +420792314235