Jak připravit svatební přípitek, na který budou všichni vzpomínat

Poprosili vás novomanželé, abyste na jejich svatbě přednesli svatební přípitek? Kromě toho, že se jedná o nesmírnou čest, na sebe také berete velkou zodpovědnost, abyste náhodou neřekli něco nevhodného a nenarušili tak atmosféru celého svatebního dne.

Tento článek vám pomůže, abyste přednesli svatební přípitek, na který budou novomanželé dlouho a v dobrém vzpomínat. A pokud svatbu pomáháte organizovat, dodá vám inspiraci, jaké nápoje na přípitek naservírovat svatebním hostům a v jakých sklenicích je podávat.

front-view-wedding-couple-s-hands-with-champagne-glasses-wedding-bouquet_500x333_430x286 

Zdroj: Freepik

 

Historie přípitku

Pokud existuje něco, bez čeho se žádná svatba neobejde, je to svatební přípitek. Přítomné novomanžele a hosty může dojmout k slzám nebo je až k slzám rozesmát. Je také jakýmsi oficiálním zahájením svatební hostiny a následné zábavy. Víte ale, kdy vznikl?

Přípitek, tedy akt, při kterém lidé zvedají své sklenice a pronášejí přání, má dlouhou a bohatou historii sahající až do dob starověkých civilizací. 

Ve starověkém Římě a Řecku měly přípitky náboženský a společenský význam. Přípitky se prováděly na počest bohů a doprovázela je tzv. úlitba, tedy odlití části nápoje na zem. Z této doby také zřejmě pochází nejznámější přípitek: „Na zdraví!“ 

Ve středověké Evropě získal přípitek nový význam. Byla to doba, kdy byli lidé často podezíraví, že by mohli být otráveni. Proto se při přípitku sklenicemi přiťuklo tak, aby se přitom trochu nápoje přelilo z jedné sklenice do druhé.

V novověku se přípitky staly formálnějšími a obřadnějšími a doprovázely zejména významné události, např. svatby, oslavy narozenin nebo novoroční oslavy. Byly také spojovány s určitými frázemi, které měly vyjádřit přání zdraví, štěstí nebo prosperity. 

 

Kdo pronáší svatební přípitek?

Úkol pronést svatební přípitek tradičně připadá otci nevěsty. Proslovy tatínků obvykle bývají nejdelší a nejemotivnější. Koneckonců se takto symbolicky loučí se svou „malou holčičkou“, kterou ve svatební den předávají jejímu manželovi. S proslovem však může vystoupit také matka nevěsty či rodiče ženicha.

Poté se slova tradičně ujímá ženich. Ve své řeči zpravidla uvítá hosty a poděkuje oběma rodinám i přátelům za jejich podporu, případně za pomoc s přípravou svatby. Jádrem jeho promluvy však zůstává jeho nevěsta, takže ve své řeči vyjádří lásku ke své nastávající a řekne, jakých vlastností si na ní cení. Oba novomanželé se také mohou domluvit na společném proslovu. 

Na závěr vystoupí jeden ze svědků ženicha či nevěsty. Ten si může dovolit pronést nejzábavnější proslov, který uvolní formální atmosféru. Obvykle k pobavení postačí, když zavzpomíná, odkud se s ženichem či nevěstou zná, jak si je pamatuje z mládí, jak se novomanželé seznámili a jak je jejich vztah změnil. 

Je rozumné, aby novomanželé včas určili všechny ty, kteří se mají proslovu ujmout, aby dotyční nemuseli na místě improvizovat a měli čas si svou řeč předem pečlivě připravit. Není také od věci zadat každému řečníkovi časový limit, do kterého by se jeho proslov měl vlézt, aby přípitek nezabral příliš mnoho času a hosté se nezačali nudit.

stylish-man-with-microphone-talking-speech-wedding-day_332x500

Zdroj: Freepik

 

Kdy se pronáší přípitek a jak dlouho trvá?

Nejvhodnějším okamžikem, kdy zahájit přípitek, je před začátkem svatební hostiny. Počkejte tedy, až se všichni hosté posadí ke stolům dle zasedacího pořádku, a ujistěte se, že má každý svou sklenici a že žádná sklenice nezeje prázdnotou. 

Když všichni sedí, povstane ten, kdo má pronést přípitek jako první - tedy pravděpodobně jeden z rodičů nevěsty.

Pokud se jedná o délku řeči, méně je v tomto případě více, protože hladoví hosté by už po 20 minutách dojatého řečnění ztratili nit. V ideálním případě by měl první řečník dodržet časový limit 10 minut. Přípitek svědka by měl být o něco kratší než přípitek rodičů - 3–5 minut bude tak akorát.

 

Jak si připravit svatební řeč

Připadl vám úkol pronést přípitek na svatbě vaší dcery, bratra nebo nejlepší kamarádky? Pokud nejste rozený improvizátor, neponechejte nic náhodě a přípitek si předem pečlivě připravte. 

S psaním proslovu začněte s dostatečným předstihem, nejlépe několik týdnů před svatbou. Ze všeho nejdříve si udělejte „brainstorming“ na papír. Napište na něj všechno, co byste mohli zmínit v souvislosti se ženichem, nevěstou nebo oběma novomanželi. Popřemýšlejte, jakou radu byste jim vy osobně mohli dát, aby byli v manželství šťastní, a co byste jim popřáli do jejich společného života. 

Poté si vytvořte osnovu a začněte s psaním souvislého textu. Pokud chcete proslovu dodat trochu romantický nádech, vezměte si na pomoc citáty či básně o lásce. A když nevíte, kudy kam, můžete zabrousit na internet a inspirovat se vzory svatebních proslovů. Pomůže vám i to, když někomu dáte svůj proslov přečíst a dostanete od něj zpětnou vazbu. Proslov potom můžete vybrousit do úplné dokonalosti.

 

Jak vyladit přednes svatební řeči

Finální verzi proslovu již máte hotovou? Zkuste si ho přeříkat několikrát nahlas, nejlépe vestoje před zrcadlem. Stůjte rovně, ale uvolněně a při mluvení zkoušejte navazovat oční kontakt se všemi pomyslnými hosty. Pracujte s intonací, tempem promluvy, ale i mimikou a gesty.

Při nácviku proslovu si dejte záležet i na tom, abyste správně artikulovali, nezakoktávali se a nemluvili ani příliš rychle, ani příliš potichu (protože dost možná nebudete mít k dispozici mikrofon). Proslov by měl znít živě a radostně, nikoliv monotónně. Pamatujte, že svatební přípitek má hosty dojmout nebo pobavit - rozhodně by neměl mít na posluchače sedativní účinky.

Po nácviku řeči o samotě poproste někoho blízkého, ať si vás poslechne a zároveň vás natočí na video. Takto opět získáte cennou zpětnou vazbu. Když se uvidíte na videu, můžete si všimnout, jestli třeba nevědomky neděláte gesta, která by mohla na posluchače působit rušivě – např. prohrabujete si vlasy, máte ruce v kapsách, škrábete se na nose, příliš rozmáchle gestikulujete, přešlapujete na místě, hrbíte se apod. A samozřejmě taky uvidíte, jak dlouho nakonec vaše řeč bude trvat, když text nebudete číst z papíru.

Není nutné, abyste proslov znali zpaměti. Ale rozhodně působí lépe, když mluvíte přirozeně a udržujete většinu doby oční kontakt s novomanželi i svatebčany. Pokud ale víte, že jste trémista a mluvit před lidmi není váš šálek kávy, raději si proslov vytiskněte na papír (velkým písmem, abyste na místě nemuseli luštit drobná slova) a přečtěte ho. Snažte se však odlepit zrak od papíru co nejčastěji a podívat se na posluchače.

I ostřílení řečníci by raději měli mít na papíru alespoň v bodech napsáno, o čem chtějí mluvit, kdyby se jim náhodou v návalu nervozity něco důležitého vykouřilo z hlavy. 

 

Co by měl přípitek obsahovat?

 1. Pozdravte všechny přítomné. Začněte oslovením novomanželů a poté ostatních svatebčanů - např.: „Milí novomanželé, vážení hosté, dovolte mi, abych nyní přednesl svatební přípitek.“
 2. Představte se. Pokud jste svěděk, nezapomeňte se svatebním hostům představit. V tuto chvíli také můžete poděkovat novomanželům za to, že jste se mohli zúčastnit jejich nejkrásnějšího dne.
 3. Než ji poznal / než ho poznala. Pokud nejste rodičem novomanželů, můžete na úvod vysvětlit, odkud znáte ženicha či nevěstu. Přidejte i pár slov o tom, jací byli před tím, než se seznámili se svým nastávajícím/nastávající. Nebojte se zavtipkovat – po dojemných proslovech rodičů hosté ocení, když atmosféru trochu odlehčíte.
 4. Seznámení novomanželů. Řekněte, jak se novomanželé seznámili, co jste s nimi zažili nebo jak je vztah s jejich protějškem změnil.
 5. Rady do manželství. Pokud chcete, přidejte několik rad, čeho by se měli novomanželé v manželství vyvarovat a na co naopak nezapomínat.
 6. Přání a přípitek. Na závěr popřejte novomanželům do příštích let hodně štěstí, zdraví, lásky, trpělivosti a vzájemné tolerance. Pozvedněte pohár (ostatní hosté vás napodobí) a připijte jim.

 

Pár tipů k etiketě přípitku:

 1. Při připíjení nevyprázdněte hned celý obsah sklenice. Stačí decentně upít.
 2. Nepřiťukáváte si se všemi hosty. Stačí si přiťuknout jen s těmi, kteří se nachází ve vaší bezprostřední blízkosti.

bride-groom-are-drinking-champagne-with-best-friends-outdoors-with-sincere-smiles-monochrome-view_500x334

Zdroj: Freepik

 

Na co si dát při přípitku pozor

Když máte přednést přípitek, platí jedna obecná zásada – nikoho svými slovy nepřiveďte do rozpaků.

Jakým dalším faux pas je dobré se vyhnout?

 1. Zábavné příhody podejte tak, aby nikoho neurazily ani nezesměšnily.
 2. Příhody, které sice jsou vtipné, ale pojí se s negativními vzpomínkami, z proslovu vypusťte.
 3. Absolutním tabu je zmiňování se o bývalých partnerech nevěsty či ženicha nebo o chybách, které udělali v předchozích vztazích.
 4. Nezapomeňte, že na svatbě jsou přítomné i děti a starší lidé. Vyhněte se proto vulgárním výrazům nebo vyprávění lechtivých historek.
 5. Pokud jste před pronesením přípitku nervózní, raději si nedodávejte kuráž alkoholem. Na váš proslov by pak nikdo z přítomných – a zejména pak novomanželé – skutečně nikdy nezapomněl.

 

Jaký zvolit nápoj na přípitek?

Výběr nápoje se řídí zažitou tradicí v rodině, případně se odvíjí od chuťových preferencí novomanželů či většiny hostů. 

Tradičně se na svatbách připíjí „lehčím“ alkoholickým nápojem – tedy šampaňským nebo jiným druhem kvalitního šumivého vína (např. sektem, italským Proseccem apod.). 

Pokud nejsou novomanželé zrovna fanoušky šumivého alkoholu, můžou na slavnostní přípitek vybrat i bílé, červené nebo růžové víno. 

Na některých moravských svatbách také bývá zvykem připíjet pálenkou, např. slivovicí či meruňkovicí.

Svatby však bývají laděné do různých stylů, takže se můžete setkat i s připíjením méně tradičním nápojem – například ciderem, likérem nebo koktejlem. 

Kromě alkoholického nápoje musí mít organizátor svatby (což bývá většinou ženich a nevěsta) připravenou variantu přípitku i pro abstinenty, těhotné ženy, řidiče či děti. Vhodné je například nealkoholické šumivé víno, mocktail (neboli nealkoholický koktejl), ovocný džus či limonáda.

glasses-with-alcoholic-beverages_450x300

Zdroj: Freepik

 

Jaké vybrat sklenice na svatební přípitek

Pomáháte s organizací svatby a připadl vám úkol zajistit sklenice na slavnostní přípitek? 

Volba sklenic se bude přirozeně odvíjet od výběru nápoje a možností místa, kde se svatba koná. Nejčastěji proto budete na svatbě připíjet a přiťukávat klasickou sklenicí na šumivé víno (tzv. flétnou), která podtrhne slavnostní ráz celé události. Kromě toho, že vypadá elegantně, její úzký kalíšek navíc podporuje perlení šumivého vína.

Pokud se celá svatební veselka ponese v retro atmosféře, nebojte se namísto klasických sektovek vyzkoušet elegantní sklenice na koktejly zvané coupette s širokým a nízkým kalíškem na vysoké nožce, ze kterých se pilo šampaňské ve 20. a 30. letech minulého století.

close-up-two-hands-toasting-whiskey_500x334

Zdroj: Freepik

 

Namísto tradičními bublinkami plánujete připíjet vínem? Potom sáhněte po sklenicích na víno. Není od věci zjistit si, jaké víno se bude podávat, a podle toho zvolit sklenici, ve které by se mělo správně podávat. Vyznat se ve sklenicích na víno vám pomůže článek na našem blogu „Jak vybrat sklenici na víno“. 

Padl výběr přípitkového nápoje na pálenku? V tomto případě si vyhlédněte slavnostnější sklenice na pálenku, třeba ty na stopce. 

Pro ty úplně nejmenší „připíječe“ zvolte sklenice na nealkoholické nápoje bez nožky, které jsou vyrobené ze silnějšího skla, a jsou tedy odolnější proti rozbití. Starším dětem dopřejte klidně stejné sklenice jako zbylým hostům, ať se alespoň na chvíli mohou cítit "jako dospělí".

Tip: Ještě jste nepřišli na to, jaký svatební dar pořídíte? Darujte sadu luxusních sklenic Swarovski, které jsou ozdobené originálními krystaly Swarovski a se kterými si mohou novomanželé na svatbě rovnou připít na svou lásku a společný život!

swarovski_1_450x386          swarovski_2

 

Aby byl dar opravdu jedinečný, nechte do sklenic vypískovat jména nevěsty a ženicha a datum svatby. U nás si můžete nechat vypískovat libovolný text na kterýkoliv typ svatební skleničkyskleničky na sekt, víno, destiláty nebo i pivní sklenice. V nabídce máme také řadu sklenic Deluxe, které jsou kromě vypískovaného textu dekorované i romantickým obrázkem a krystaly od českého výrobce Preciosa.

deluxe_450x291      piskovane