Vrácení zboží

Z DŮVODU NADMĚRNÉHO VYTÍŽENÍ SVOZOVÝCH ŘIDIČŮ V OBDOBÍ PŘED VÁNOCI, POZASTAVUJEME DO KONCE ROKU SLUŽBU SVOZ NA NAŠE NÁKLADY. ZÁKAZNÍK, KTERÝ ODSTUPUJE OD KUPNÍ SMLOUVY VRÁTÍ ZBOŽÍ STANDARDNĚ NA VLASTNÍ NÁKLADY. 

Máte právo na odstoupení od kupní smlouvy v prodloužené lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po doručení zboží resp. převzetí zboží od přepravce. V případě, že jste spotřebitel (neplatí pro zákazníky nakupující na IČ), máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu. Nevztahuje se na pískování. 

Do 14 dnů ode dne doručení Vašeho oznámení o odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, vrátíme platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání v případě, že vracíte celou objednávku. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Společně se zbožím je kupující povinen vrátit zpět i fakturu. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy bude uvedeno číslo účtu, na které mají být peníze vráceny. Pokud byla úhrada učiněna přes GoPay platební bránu, bude vratka peněz provedena stejnou cestou. 

Kontaktní adresa pro vrácení zboží: Skleněný shop cz, U Výstaviště 1297/10, 750 02 Přerov.

Vyplňte formulář pro odstoupení od smlouvy a využijte možnosti bezplatného vrácení zboží. Kopie oznámení obdržíte na uvedený e-mail.