Vrácení zboží do 30 dnů

 

Máte právo na odstoupení od kupní smlouvy v prodloužené lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po doručení zboží resp. převzetí zboží od přepravce. V případě, že jste spotřebitel (neplatí pro zákazníky nakupující na IČ), máte dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu. Možnost odsotupení od kupní smlouvy se nevztahuje na zboží pískované na přání zákazníka. 

Do 14 dnů ode dne doručení Vašeho oznámení o odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, vrátíme na účet platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání v případě, že vracíte celou objednávku. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 

Kontaktní adresa pro vrácení zboží: Skleněný shop cz, U Výstaviště 1297/10, 750 02 Přerov.