Vrácení zboží do 30 dnů

 

Máte právo na odstoupení od kupní smlouvy v prodloužené lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po doručení zboží resp. převzetí zboží od přepravce. V případě, že jste spotřebitel (neplatí pro zákazníky nakupující na IČ), máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu. Možnost odsotupení od kupní smlouvy se nevztahuje na zboží pískované na přání zákazníka. 

Do 14 dnů ode dne doručení Vašeho oznámení o odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, vrátíme na účet platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání v případě, že vracíte celou objednávku. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 

Kontaktní adresa pro vrácení zboží: Skleněný shop cz, U Výstaviště 1297/10, 750 02 Přerov.