Změna adresy provozovny na Skleněný shop cz, U Výstaviště 10, 750 02 Přerov

Vrácení zboží

Zboží vám nevyhovuje, nesplnilo vaše očekávání?

Máte právo na odstoupení od kupní smlouvy v prodloužené lhůtě 21 dnů ode dne následujícího ode dne doručení zboží resp. převzetí zboží od přepravce. V případě, že jste spotřebitel (naplatí pro zákazníky nakupující na IČ), máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu. Nevztahuje se na pískování. 

Pro účely uplatnění práva na odstupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení informovat na emailu info@sklenenyshop.cz, popřípadě písemně na adrese provozovny Skleněný shop cz, U Výstaviště 10, 750 02 Přerov. Můžete použít níže přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Vrácené zboží je nutno důkladně zabalit a pojistit proti rozbití. Kupující má možnosti vrátit zboží i osobně na adrese naší prodejny. Zboží musí kupující vrátit do 21 dnů ode dne následujího dne doručení zboží resp. převzetí zboží od přepravce. Společně se zbožím je kupující povinnen zaslat/vrátit zpět doklad prokazující koupi zboží (fakturu). V oznámení o odstupení od kupní smlouvy bude uvedeno číslo účtu, na které mají být peníze vráceny. V případě zaslání elektronické zprávy o odstoupení od smlouvy kupující email vytiskne a přiloží ho k zásilce.

Od 2.1.2017 změna kontaktní adresy:
Skleněný shop cz 
U Výstaviště 10
750 02 Přerov

Vzorový formulář.