Druhy skla

Křišťálové sklo (draselnovápenaté sklo - český křišťál)

 • Obsahuje 72% SiO2 a polokřišťál s 80% obsahem SiO2.
 • Vyrábí se tavením sklářského písku s potaší a vápencem.
 • Je tvrdší, hůře tavitelné, lesklé a stálé.
 • Je vhodné pro výrobu chemického a stolního skla. Vyrábí se z něho předměty dekorativní a umělecké.
 • Náhradou části potaše vzniká sodnodraselnovápenaté sklo, které se nejčastěji používá pro výrobu levného stolního skla.

 

Olovnatý křišťál (anglické sklo, draselnoolovnaté sklo)

 • Obsahuje 24% oxidu olovnatého.
 • Tento typ skla se připravuje tavením sklářského písku s potaší (uhličitan draselný) a oxidy olova.
 • Sklo je měkké, dobře tavitelné s vysokým leskem, lámavostí a rozptylem světla.
 • Zdobí se bohatým broušením. Vybroušené a vyleštěné se používá v bižuterii a jako ověsy na lustry.
 • Oxid olovnatý lze částečně nebo úplně nahradit oxidem barnatým, zinečnatým nebo sodným, čímž vznikne sklo známé jako křišťálové, které má však menší brilanci než olovnatý křišťál.
   
Boritokřemičité sklo
 • Obsahuje oxid boritý.
 • Je velmi odolné proti teplotním změnám a vůči chemikáliím.
 • Používá při výrobě laboratorního skla i varného nádobí pro domácnosti.
 • Dále se z něj vyrábí skleněné vlákno - jak spřadatelné nekonečné vlákno (technické textilie, výztuhy), tak vlákno izolační.

 

Křemenné sklo

 • Čistý oxid křemičitý tavený ve vakuu při teplotě kolem 2000 °C.
 • Sklo je vhodné na laboratorní přístroje.
 • V elektrotechnickém průmyslu se používá jako izolační hmota, dále pro výrobu osvětlovacích výbojek a různých aparatur.

 

Vodní sklo

 • Jedná se o taveniny alkalických křemičitanů.
 • Používá se k impregnaci papírových tkanin, ke konzervaci vajec, jako plnivo do mýdel a k ochraně a sanaci přírodního kamene.
 • Nejvíce se využívá jako pojivo kyselinovzdorných tmelů, žáruvzdorných materiálů a nástřiků pro protipožární ochranu konstrukcí nebo geopolymerů.

 

Sodnovápenaté sklo (francouzské sklo)

 • Obsahuje 60 až 80 % SiO2.
 • Vyrábí se tavením sklářského písku se sodou a vápencem.
 • Jedná se o nejběžnější druh skla. Používá se na výrobu plochého skla, lahví, sklenic a běžného stolního skla.
 • Pro větší odolnost vůči povětrnostním vlivům se do něj přidává malé množství oxidu hlinitého a boritého.

 

Speciální skla

 • Jsou to skla vyráběná v malém objemu.
 • Složení skloviny se výrazně mění podle požadovaných vlastností konečného výrobku.
 • Může jít např. o speciální boritokřemičité výrobky, optická skla, skla pro elektrotechnologii a elektrotechniku, obrazovky, výrobky z taveného křemene, sklokeramika a glazury, bezpečnostní skla (dopravní prostředky), vrstvené skla s plasty nebo tvrzená bezpečnostní skla (při rozbití vytvoří drobné tupohranné úlomky, které nezpůsobí vážnější zranění)