Typy tvarování skla

Foukání je ruční nebo strojní. Při ručním foukání se používá sklářská píšťala a sklovina se tvaruje pomocí forem. Co skleněný výrobek to originál. Strojní foukání se provádí na složitých sklářských automatech různých typů. Foukáním se vyrábí běžné užitkové sklo.

Lití: Žhavá sklovina se lije na hladkou litinovou desku licího stroje, která je vymezena latěmi určující tloušťku skla. Po latích přejíždějí hladící válce. Vychlazené tabule skla se brousí a leští. Takto upravené sklo se používá na výkladní skříně. Na výrobu těchto se skel se používají nejčistší suroviny.                                                                                     

Válcování: Sklovina vytéká z vanové pece mezi chlazené vodorovné válce, které ji vyrovnávají v desku, tabule pak prochází chladicí pecí a z obou stran se brousí a leští, při válcování lze do tabulí vtlačovat vzor nebo vkládat drátěné pletivo. Zavedením této techniky ploché tabulové sklo značně zlevnilo.

Tažení je nejběžnější způsob výroby plochého skla. Z roztavené skloviny se vytahuje nekonečný pás vzhůru dvojicí azbestových válečků. Vychladlý pás se řeže na tabule, prokládá papírem a balí do latění. Vyrábí se tak hlavně slabší okenní tabule, sklářské trubky, tyče.

Plavení je moderní technologie výroby používána hlavně při výrobě zrcadlového skla, kdy vláčný pás skloviny je veden z vanové pece přes lázeň roztaveného cínu. Tím se dosáhne dokonale hladkého povrchu skla. Odpadá broušení a leštění.

Lisování se používá především pro výrobu dutého skla. Používá se tvárná sklovina, která dokonale vyplní formu. Lisy se používají ruční, poloautomatické a automatické. Lisuje se hlavně sodnodraselné sklo a v menší míře také olovnaté sklo (olovolis).