Jaké jsou druhy skla

Křišťálové sklo (draselnovápenaté sklo-český křišťál, obsahuje 72% SiO2 a polokřišťál s obsahem 80% SiO2) Vyrábí se tavením sklářského písku s potaší a vápencem. Je tvrdší, hůře tavitelné, lesklé a stálé. Je vhodné pro výrobu chemického a stolního skla. Vyrábí se z něho předměty dekorativní a umělecké. Náhradou části potaše vzniká sodnodraselnovápenaté sklo, které se nejčastěji používá pro výrobu levného stolního skla.

Olovnatý křišťál (anglické sklo, draselnoolovnaté sklo) obsahuje 24% oxidu olovnatého. Tento typ skla se připravuje tavením sklářského písku s potaší (uhličitan draselný) a oxidy olova. Sklo je měkké, dobře tavitelné s vysokým leskem, lámavostí a rozptylem světla. Zdobí se bohatým broušením. Vybroušené a vyleštěné se používá v bižuterii a jako ověsy na lustry. Oxid olovnatý lze částečně nebo úplně nahradit oxidem barnatým, zinečnatým nebo sodným, čímž vznikne sklo známé jako křišťálové, které má však menší brilanci než olovnatý křišťál.

Boritokřemičité sklo (sklo obsahující oxid boritý) je velmi odolné proti teplotním změnám a vůči chemikáliím. Proto se používá při výrobě laboratorního skla i varného nádobí pro domácnosti. Dále se boritokřemičité sklo používá k výrobě skleněného vlákna, jak spřadatelného nekonečného vlákna (technické textilie, výztuhy), tak izolačního vlákna.

Křemenné sklo je v podstatě čistý oxid křemičitý tavený ve vakuu při teplotě kolem 2000°C. Sklo je vhodné na laboratorní přístroje. V elektrotechnickém průmyslu se používá jako izolační hmota, dále pro výrobu osvětlovacích výbojek a různých aparatur.

Vodní sklo jsou taveniny alkalických křemičitanů. Používá se k impregnaci papírových tkanin, ke konzervaci vajec, jako plnivo do mýdel, k ochraně a sanaci přírodního kamene, ale zejména jako pojivo kyselino vzdorných tmelů, žáruvzdorných materiálů a nástřiků pro protipožární ochranu konstrukcí nebo geopolymerů.

Sodnovápenaté sklo (francouzské sklo, 60 až 80% SiO2) je nejběžnější druh skla. Vyrábí se tavením sklářského písku se sodou a vápencem. Používá se na výrobu plochého skla, lahví, sklenic a běžného stolního skla. Pro větší odolnost vůči povětrnostním vlivům se do něj přidává malé množství oxidu hlinitého a boritého.

Speciální skla jsou skla vyráběná v malém objemu, jejichž složení skloviny se výrazně mění podle požadovaných vlastností konečného výrobku. Např. speciální boritokřemičité výrobky, optická skla, skla pro elektrotechnologii a elektrotechniku, obrazovky, výrobky z taveného křemene, sklokeramika a glazury, bezpečnostní skla (dopravní prostředky), vrstvené skla s plasty nebo tvrzená bezpečnostní skla (při rozbití vytvoří drobné tupohranné úlomky, které nezpůsobí vážnější zranění).