Soutěž o 3 sklenice s valentýnským přáním

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá od 3.2.2021 do 5.2.2021, 12:00 na území České republiky výhradně prostřednictvím firemního profilu Skleněný shop cz.

Výherce

O výhrách v soutěži rozhoduje konečně a bez možnosti odvolání organizátor soutěže nejpozději 8.2.2021. Vítězné příspěvky budou spolu se jmény výherců uveřejněny na Facebook profilu Skleněný shop cz.

Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo s adresou na území České republiky. Účast v soutěži je dobrovolná.

Ze soutěže jsou vyloučeni osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi a zadavateli soutěže. V případě, že se výhercem stane osoba ze soutěže vyloučená podle kritérií v předchozí větě, výhra se nepředá.

Stejně tak se výhra nepředá v případě, že objednatel či organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Soutěžící

Každý soutěžící má omezený počet soutěžních příspěvků. Počet soutěžních příspěvků je omezen na 1 soutěžní příspěvek. Pokud organizátor soutěže zjistí, že soutěžící se zúčastnil soutěže vícekrát než je stanoveno i pod jinými osobními údaji nebo použil neoriginální návrh, je oprávněn vyřadit soutěžícího ze soutěž či jeho příspěvky smazat. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo smazat nevhodné příspěvky odporujícím dobrým mravům.

Výhry

V rámci soutěže budou výhercům předány následující ceny:

  • 3x sklenice s vypískovaným vyznáním na obou sklenicích. 

Vyhrávají 3 soutěžní příspěvky, které organizátor posoudí jako nejlepší. 

Předání výher

Vyhlášení výsledků soutěže budou v souladu s informací poskytnutou ve vyhlášení soutěže. Po vyhlášení výsledků soutěže bude výherce kontaktován nejpozději do 4 dnů pověřeným pracovníkem firmy Skleněný shop cz prostřednictvím účtu na Facebooku.
Výhra bude doručena na adresu v České republice získanou od výherce do 12.2.2021.
Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v soutěži a také nemohou požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Účast v soutěži ani ceny přitom není možné vymáhat právní cestou.

Dodatek

Výherce ztrácí nárok na výhru, pokud se při předání výhry prokáže nedodržení pravidel soutěže, pokud výherce uvede špatné kontaktní údaje pro zaslání výhry, nebo do 5 dnů od odeslání informační zprávy o výhře na tuto informaci nereaguje.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

V případě zapojení se do soutěže automaticky souhlasíte, že v případě výhry zde zveřejníme vaše jméno, příjmení a odkaz na facebookový profil.