Pravidla soutěže o poukázky v hodnotě 1000 Kč a půllitry

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá do 4. 12. 2017 do 12 h na území České republiky výhradně prostřednictvím firemního profilu Skleněný shop CZ. Výsledky soutěže zveřejníme téhož dne na Facebooku.

Výherce   
O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků rozhoduje konečně a bez možnosti odvolání organizátor soutěže. 

Účastníci soutěže 
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo s adresou na území České republiky. Účast v soutěži je dobrovolná.Ze soutěže jsou vyloučeni osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi a zadavateli soutěže. V případě, že se výhercem stane osoba ze soutěže vyloučená podle kritérií v předchozí větě, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že objednatel či organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. 
Každý účastník soutěže smí soutěžit pouze jednou a již jednou zaslaný návrh nemůže dodatečně opravit. Pokud organizátor soutěže zjistí, že účastník soutěže se zúčastnil soutěže vícekrát i pod jinými osobními údaji nebo použil neoriginální návrh, je oprávněn vyřadit soutěžícího ze soutěže.

Výhry 
V rámci soutěže budou výhercům předány následující ceny: • poukázka v hodnotě 1000 Kč na nákup v internetovém obchodě sklenenyshop.cz• pivní půllitry s motivyVyhrává každý originální a neokopírovaný návrh, který naše porota označí jako vítězný. Vítězové obdrží poukázku na nákup na e-shopu a pivní půllitr vyrobený podle vlastního soutěžního motivu. 

Předání výher 
Po skončení soutěže bude výherce kontaktován nejpozději do 14 dnů pověřeným pracovníkem firmy Skleněný shop CZ prostřednictvím účtu na Facebooku. Správná odpověď spolu se jmény výherců bude přitom uveřejněna na Facebook profilu Skleněný shop CZ. Výhra bude doručena na adresu získanou od výherce. Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v soutěži a také nemohou požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Účast v soutěži ani ceny přitom není možné vymáhat právní cestou.

Dodatek
Výherce ztrácí nárok na výhru, pokud se při předání výhry prokáže nedodržení pravidel soutěže, pokud výherce uvede špatné kontaktní údaje pro zaslání výhry, nebo do 14 dnů od odeslání informační zprávy o výhře na tuto informaci nereaguje. Učastní v soutěži její účastník dává souhlas ke komerčnímu využití vybraného návrhu v nabídce portálu Skleněný shop cz. Výhra je v tomto smyslu autorským honorářem za využití návrhu.