Změna adresy provozovny na Skleněný shop cz, U Výstaviště 10, 750 02 Přerov

Reklamace - vady zboží

Reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím eshopu může být uplatněna pouze na e-mailu: reklamace@sklenenyshop.cz neprodleně po jejich objevení. Zboží, které vykazuje vady, se zasílá na adresu Skleněný shop cz, Čechova 948/27, 750 02 Přerov společně s dokladem prokazující koupi zboží. Před odesláním doporučujeme vady konzultovat s prodávajícím. Řadu reklamací jsme schopni vyřídit jen na základě zaslané fotodokumentace.
V případě zasílání výrobku na reklamaci musí být reklamovaný výrobek čistý. Zboží musí dorazit v pořádku a nepoškozené. Doporučujeme zobží pojistit režimem křehkého zboží. Uplatnění vad musí být doloženo věrohodným důkazním prostředkem uvedeným v obchodním zákoníku.
Kupující musí předložit seznam reklamovaných výrobků s označením:
a) číslo z potvrzené objednávky, ze které jsou vadné výrobky reklamovány,
b) důvody reklamace.
Maximální lhůta pro přezkoumání reklamace vráceného zboží prodávajícím a zaslání písemného vyjádření je 30 kalendářních dní od obdržení písemné reklamace a zaslání zboží na reklamaci podle toho, která skutečnost nastane později.
V případě uznání reklamace má zákazník právo na úhradu nákladů spojených se zasláním zboží zpět.
Nejsou poskytovány záruky při zjevných nebo skrytých vadách, které vznikly nesprávným použitím nebo manipulací se zbožím nebo pokud nebyly dodrženy technické normy a podmínky dané prodávajícím.

Reklamace se řídí reklamačním řádem

Formulář pro reklamace zboží vykazující vady: formular_reklamace

Kontakt:
Email: reklamace@sklenenyshop.cz
Tel: (+421) 731 577 450