Změna adresy provozovny na Skleněný shop cz, U Výstaviště 10, 750 02 Přerov

Reklamace zboží - poškození při přepravě

Garantujeme odeslání řádně zabaleného zboží ve 100 % stavu. Před odesláním zboží kontrolujeme. Ve vyjímečných případech může dojít k poškození zboží při přepravě. Zásilky jsou pro tento případ pojištěné. Odpovědnost je vždy na straně přepravce. V případě poškození zásilky postupjte pode níže uvedených instrukcí: 

Česká pošta
V případě, že je evidentní poškození balíku při předávání zásilky přepravcem, má zákazník právo odmítnout převzetí a uplatnit reklamaci přímo u přepravce při předání zásilky. Dodatečná reklamace je možná ve lhůtě do 48 hodin (2 pracovní dny) od převzetí zásilky. Kupující zásilku reklamuje na příslušné pobočce České pošty, která zásilku doručila. Reklamace může být přijata pouze v případě, že zákazník přinese zásilku kompletní včetně přepravního balení. Pracovník reklamace České pošty s kupujícím sepíše reklamační protokol. Kupující může reklamaci uplatnit na doručitele nebo odesílatele. V případě uplatnění reklamace na odesílatele přebírá odpovědnost za vyřízení reklamace odesílatel. Kupující má právo podle své volby na náhradu zásilky novou zásilkou za nezměněných podmínek, nebo na poskytnutí finanční náhrady do výše kupní ceny poškozeného zboží. Požadavek na odeslání náhradního zboží nebo finanční náhradu je nutné podložit fotodokumentací poškozeného zboží a naskenovaným reklamačním protokolem. Požadavek vyřizujeme nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne doručení oznámení o reklamaci přepravy zásilky. 

PPL
V případě, že zásilka vykazuje viditelné stopy poškození může zákazník odmítnou převzetí zásilky nebo ji převezme s výhradou, která je zaznamenána na žádost příjemce řidičem do předávacího formuláře.
Pokud je vnější obal zásilky v pořádku a kupující zjistí poškození dodatečně běží lhůta na reklamaci přepravy u přepravce 3 dny od převzetí zásilky. Reklamaci můžete přepravci oznámit sami nebo se obrátit na nás a my reklamaci přepravy budeme vyřizovat za vás. V obou případech doporučujeme po otevření zásilky poškození nafotit. Vyfotit musíte nejen poškozené zboží, ale i jeho zabalení, vnější přepravní obal nejlépe ze dvou stran, přepravní štítky. Fotky by měly být v rozlišení do 100 kB. Je třeba zajistit, aby se zásilkou nebylo manipulováno do vyjádření přepravce. V případě zadání reklamace přímo u přepravce využijete reklamační formulář zde.
Pokud se obrátíte na nás je třeba fotky poškození spolu s popisem škod poslat na email: reklamace@sklenenyshop.cz ve lhůtě do 2 dnů od převetí zásilky. My reklamaci u přepravce budeme vyřizovat za vás. Kupující má následně právo podle své volby na náhradu zásilky novou zásilkou za nezměněných podmínek, nebo na poskytnutí finanční náhrady do výše kupní ceny poškozeného zboží. Situace bude z naší strany vyřizována bez zbytečného odkladu. 

GLS

V případě poškození obsahu zásilky při přepravě, může zákazník reklamaci uplatnit do 3 dnů od převzetí zásilky. Balík je nutné vyfotit, a to nejen poškozené zboží, ale i jeho zabalení, vnější přepravní obal nejlépe ze dvou stran, přepravní štítky. Fotky by měly být v rozlišení do 100 kB. Fotodokumentaci nám zašlete na email: reklamace@sklenenyshop.cz a my reklamaci vyřídíme za vás. Kupující má následně právo podle své volby na náhradu zásilky novou zásilkou za nezměněných podmínek, nebo na poskytnutí finanční náhrady do výše kupní ceny poškozeného zboží. Situace bude z naší strany vyřizována bez zbytečného odkladu. 

Kontakt:
Email: reklamace@sklenenyshop.cz
Tel: (+420) 731 577 450