Dekorace a zdobení skla

Mimohutní zušlechťování je práce s již vychlazeným sklářským výtvorem. Nazývá se mechanické zdobení.

Do této oblasti patří několik technik: 

Broušení
 zdůrazňuje čirost, lesk, lom a rozklad světla především u silnostěnného křišťálu. Brousí se sklo čiré, barevné a přejímané (bezbarvá sklovina převrstvená sklem barevným, u tohoto převrstveného skla se odkrývá broušením spodní vrstva skloviny). Brousí se olovnatý křišťál i sodnodraselné sklo.

Rytí (gravírování)
patří k nejnáročnějším technikám, provádí se měděnými kolečky, která jsou upevněna na ose ryteckého stroje. Tato technika se používá jen u ozdobných předmětů.

Pískování zdrsňuje povrch skla prudce vrhaným ostrým křemičitým pískem.

Chemické zdobení
se provádí leptáním. Předmět se pokryje ochrannou vrstvou směsi parafínu a asfaltu, do této vrstvy se vyryje vzor a po vložení do leptací lázně se vyrytá část naruší a tím vzniká vzor. Leptání se provádí plynným fluorovodíkem, kyselinou fluorovodíkovou nebo jejími solemi.

Malování skla. Sklářské barvy se nanášejí na povrch skla štětcem, postřikem přes šablonu nebo protlačováním sítem (síťový tisk). Aby malba dobře držela, zataví se sklo opět v peci.

Lazurování
se provádí pomocí soli mědi, které zbarvují sklo žlutozeleně, černě a červeně a soli stříbra, které zbarvují sklo žlutě. Tyto směsi se nanesou na výrobek, který se v peci vpálí do skla.

Pokovování
skla znamená, že se sklo pokrývá tenkými kovovými povlaky.